Style

Rời Moschino, kỷ nguyên của Jeremy Scott chính thức khép lại sau 10 năm

Như vậy, lại một lần nữa địa hạt thời trang đón nhận sự ra đi của cái tên gắn bó lâu dài với một thương hiệu xa xỉ.

costume person adult female woman dress formal wear glove wedding gown portrait

Recommended posts for you