Style

Sotheby's đấu giá chiếc đầm biểu tượng của cố Công nương Diana

Người tham gia đấu giá sẽ có cơ hội sở hữu một trong những chiếc váy có giá trị lịch sử nhất mà Công nương Diana từng mặc.

velvet dress clothing formal wear fashion evening dress person woman adult female

Recommended posts for you