Style

Và như thế, chúng ta mất thêm một biểu tượng thời trang sống!

Nữ hoàng Elizabeth II - người đầu tiên nắm quyền suốt 7 thập niên và cũng là người giữ ngai vàng lâu nhất thế giới. Phong cách thời trang của bà được nhận định có ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của công chúng, các nhà lãnh đạo thế giới và để lại di sản cho các thế hệ kế cận.

clothing apparel person human evening dress fashion robe gown female

Recommended posts for you