Local

Đón năm mới cùng Valenciani và NTK Adrian Anh Tuấn

Góp phần làm dày danh sách những BST áo dài đến từ cộng đồng thời trang nội địa cao cấp, năm nay NTK Adrian Anh Tuấn đã chuẩn bị những gì?