Local

#LO100: 100 năm tà áo dài Việt Nam

Từ chiếc áo ngũ thân cho tới lối cải cách của Le Mur Nguyễn Cát Tường, chặng đường quay ngược dòng thời gian của áo dài cho chúng ta thấy bộ quốc phục nền nã nhưng sâu xa hơn, những thay đổi của áo dài cũng chính là những thay đổi trong nhận thức của phụ nữ Việt về bản thân, sự tự do, và về cách ăn mặc chuẩn mực hiện đại.