Local

Vũ Việt Hà: Nhà thiết kế “phù thuỷ” thổi hồn cho tà áo dài Việt

Thông qua tà áo dài Việt, nhà thiết kế Vũ Việt Hà làm sống dậy cả một nền văn hoá dân tộc. Anh chia sẻ: “với những gì thuộc về làng nghề truyền thống của Việt Nam, nhất là thủ công, tôi luôn đặt nó làm hàng đầu. Tất cả câu chuyện tôi kể ở các bộ sưu tập dù có khác nhau, nhưng đều có một hơi thở chung, đó là truyền thống”.
clothing apparel sleeve person human long sleeve

Tags

Recommended posts for you