Beauty

Beauty A-Z: Giấm - Vũ khí bí mật cho mái tóc khỏe đẹp

Có lẽ giấm là một trong những nguyên liệu thiết yếu trong bếp đầu tiên trở thành bí mật chăm sóc tóc.