Business

Thời trang đang sử dụng NFT như thế nào?

Ứng dụng NFT của các thương hiệu đã vượt xa khỏi biên giới của những thử nghiệm kỳ quặc hay mục đích nghệ thuật như trước đây. Nhiều nhà mốt đã nghĩ đến chuyện sử dụng NFT như một cách để thúc đẩy doanh số của những sản phẩm vật lý độc quyền.