Business

Thời trang đang sử dụng NFT như thế nào?

Ứng dụng NFT của các thương hiệu đã vượt xa khỏi biên giới của những thử nghiệm kỳ quặc hay mục đích nghệ thuật như trước đây. Nhiều nhà mốt đã nghĩ đến chuyện sử dụng NFT như một cách để thúc đẩy doanh số của những sản phẩm vật lý độc quyền.

Các biển quảng cáo ở thành phố New York hiển thị hai CryptoPunks NFT, trong đó có một con vượn đội mũ màu cam. Ảnh: CryptoPunks

Tags

Recommended posts for you