Beauty

CHANEL N°5: 100 năm huyền thoại

“Danh tiếng vĩ đại nhất là chính là danh tiếng trường tồn với thời gian.”  - Marion Cotillard, Đại sứ Thương hiệu của N°5 hình dung về sự nổi tiếng.