Watches & Jewelry

Chanel 55.55 - Sợi dây chuyền kỷ niệm 100 năm biểu tượng

Sợi dây chuyền đặc biệt có hình ảnh giống như chai nước hoa Chanel N°5.
crystal diamond jewelry gemstone accessories accessory

Tags

Recommended posts for you