Pop, Music & Film

Điện ảnh Á Đông: vi tế lẫn bạo liệt

Vẻ đẹp Á Đông thường nằm ở những điều không nhìn thấy, không trên bề mặt. Gợi chứ không tả, điện ảnh châu Á vẫn cho người ta thấy đủ sắc thái bình lặng hay bạo liệt, hoặc cả hai.