Voyage & Gourmet

Đầu bếp Clare Smyth - “Nữ tướng” của Gordon Ramsay và nhà hàng riêng Oncore

Trò chuyện cùng L’OFFICIEL từ Sydney, Úc, Clare Smyth chia sẻ về mối liên quan giữa thời gian và công việc của cô ở nhà hàng, cũng như những động lực tạo nên một nữ đầu bếp ba sao Michelin cứng cỏi như hiện tại.