L'OFFICIEL Vietnam

10 điều ấn tượng trong ấn phẩm kỷ niệm 100 năm của L’OFFICIEL Vietnam

Xuyên suốt 100 năm lịch sử, có một thực tế đã luôn luôn tồn tại: một ấn phẩm thời trang đã chứng minh rằng thế giới hào hoa không chỉ bị bó hẹp trong những xu hướng ngắn hạn, mà còn có thể có sức sống kéo dài gấp đôi một đời người.