Pop, Music & Film

WOMEN OF OUR TIME 2023: Uyển Ân - Tôi muốn theo đuổi hình tượng “điên nữ”

Là một trong những diễn viên được chú ý nhất hiện tại, Uyển Ân cho rằng mình còn nhiều thiếu sót, cần không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Cô cũng không muốn đóng khung ở một hình ảnh nhất định mà mong muốn được thử thách với nhiều dạng vai, không ngại làm xấu hình ảnh để mang đến bất ngờ cho khán giả, xứng đáng là đại diện cho thế hệ diễn viên trẻ hiện tại.