Local

Year in Review: Chuyện gì đã xảy ra với thời trang nội địa năm 2022?

12 tháng qua của bạn đã diễn ra như thế nào? Đối với cộng đồng thời trang, đây là 12 tháng với nhiều sự kiện hơn bao giờ hết. Nhất là khi chúng ta đã phải trải qua những quãng nghỉ rất dài.