Voyage & Gourmet

Hội con gái và 05 ly cocktail khi vào quán bar

Thật tuyệt vời khi có những khoảnh khắc chất lượng cùng “besties”. Sao thiếu được âm nhạc và màn cụng ly không hồi kết! Để đêm tuyệt vời này không bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn sai lầm, dưới đây là các gợi ý về các ly cocktail sinh ra dành cho phái đẹp.

person human finger

Recommended posts for you