Voyage & Gourmet

Lý Thành Cơ: “Đi đó đây sẽ truyền cảm hứng cho mình làm việc tốt hơn rất nhiều!”

Lý Thành Cơ là một Business Traveler đích thực, vì anh có một công việc chính song song với “nghề tay trái” là Travel Vlogger. Vậy nên, việc vừa đi vừa làm đối với anh từ lâu đã là một khái niệm quen thuộc. Tuy vậy, Lý Thành Cơ cho rằng đó sẽ là xu hướng của không chỉ riêng anh mà sẽ là của rất nhiều người trong tương lai.

person human clothing apparel

Tags

Recommended posts for you