Voyage & Gourmet

Arena Management & Serivce tiếp nhận vận hành Tổ hợp Nghỉ dưỡng và Giải trí The ARENA

Vào ngày 04/10 vừa qua, Công ty Cổ phần Quản lý và Dịch vụ ARENA (Arena Management & Serivce - AMS) đã tổ chức sự kiện “Lễ khai trương vận hành chạy thử Tổ hợp Nghỉ dưỡng và Giải trí The ARENA” nhằm công bố chuyển giao vận hành, quản lý, phát triển kinh doanh từ Công ty Cổ phần Trần Thái Cam Ranh sang Công ty Cổ phần Quản lý và Dịch vụ ARENA (AMS), đồng thời ký kết hợp tác với Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và các đối tác liên quan.

Toàn cảnh Tổ hợp Nghỉ dưỡng - Giải trí The ARENA chính thức đi vào vận hành
Toàn cảnh Tổ hợp Nghỉ dưỡng - Giải trí The ARENA chính thức đi vào vận hành

Recommended posts for you