Voyage & Gourmet

Chơi Chất Chill: Chất bia thủ công gỡ khóa mùa Hè

Bia thực chất là một trong những thức uống lâu đời nhất lịch sử nhân loại, đến nay cũng là loại đồ uống được tiêu thụ nhiều nhất. Nhưng bài viết này không nói đến nhưng lon bia ta mang đến thăm nhà nhau mỗi dịp lễ Tết, hay những lần uống bia chỉ để say, mà thay vào đó là bia thủ công.

alcohol beer beverage glass person bottle beer glass liquor

Recommended posts for you