Voyage & Gourmet

Summer Le: “Chọn Nén cũng là chọn cho mình một niềm tin”

Nén chứa đựng những câu chuyện giản dị mà sâu sắc, từ một nguyên liệu nhỏ bé tạo nên niềm tin lớn lao về vẻ đẹp của ẩm thực Việt Nam.

Nén - nguyên liệu chính làm nên cảm hứng của nhà hàng
Nén - nguyên liệu chính làm nên cảm hứng của nhà hàng

Tags

Recommended posts for you