Voyage & Gourmet

Chơi Chất Chill: Halloween có vị gì?

Vị nồng nồng của đất? Chút cũ kỹ bụi bặm của mạng nhện bám trên góc tường? Hay hương sương khói mờ ảo giữa đêm?

plant
Ảnh: @thevagabond.saigon

Recommended posts for you