Voyage & Gourmet

Chơi Chất Chill: Mùa Trung thu của "những đứa trẻ to xác"

Trăng là biểu tượng cho vẻ đẹp hư ảo khó nắm bắt, nhưng cũng rất đỗi gần gũi trong văn hoá phương Đông. Sự tương phản đầy cuốn hút từ biểu tượng ánh trăng, vì thế, khiến mùa trăng đẹp nhất trong năm có ý nghĩa riêng với từng người. Trung thu này, bạn sẽ thưởng trăng như thế nào? 

furniture

Recommended posts for you