Voyage & Gourmet

Có một Huế dịu dàng như thế

Huế là nơi bạn phải đến nhiều lần thì mới có thể cảm nhận hết sự thân thương, dễ chịu của thành phố. Ở Huế, mỗi bước chân là một sự lãng đãng, mỗi cuộc gặp có thể là khởi đầu của tình bạn dài lâu. 

tree plant tree trunk arbour garden outdoors

Tags

Recommended posts for you