Voyage & Gourmet

Đà Lạt – Nơi an trú cho tâm hồn

Sự biến đổi luôn là bản chất của đời sống nhưng tâm lý con người thường sợ hãi trước những chuyển biến mới vì bên trong họ bất an nghĩ ngợi không rõ tương lai sẽ đi về đâu. Nhưng có lẽ thái độ đón nhận vô thường luôn là quan trọng để dần miễn nhiễm những đa đoan vốn là bản chất cuộc đời.

person bicycle vehicle transportation bench furniture wheel tree outdoors water

Recommended posts for you