Voyage & Gourmet

Đào Tẩu: Hà Nội Gần Thường Xa Thương

Chẳng phải chỉ có “thường” thôi đâu, có những điều mà khi ở Hà Nội, đến ngay cả người Hà Nội cũng không thể chịu nổi. Thế nhưng Thủ đô nghìn năm này lại có sức hấp dẫn lạ kỳ, để đến khi xa rồi, đó lại là những điều khiến ta quyến luyến nhất.

dog mammal animal canine pet shoe clothing footwear apparel person
Ảnh: Hà Mai

Tags

Recommended posts for you