Voyage & Gourmet

Dấu chân carbon và chuyện người trẻ đang đi du lịch thật chậm

Dấu chân carbon của một người không phải là tất cả vấn đề của du lịch ngày nay, mà những chuyến đi chậm và xanh mới góp phần cho môi trường. Chúng tôi viết về ý nghĩa của việc đi du lịch và dự báo một số điều sẽ thay đổi xu hướng du lịch 2021.
clothing apparel person human tartan plaid

Tags

Recommended posts for you