Voyage & Gourmet

Marou Bars và Iron Bar - Những thanh sô-cô-la đậm đà hương vị Việt Nam

Marou, công ty sô-cô-la bean-to-bar đầu tiên của Việt Nam, vừa ra mắt những dòng sản phẩm mới, bao gồm Marou Bar mang đậm hương vị nhiệt đới và Iron Bar, dòng sô-cô-la giàu năng lượng.

3 loại sô-cô-la Marou Bars với mùi vị khác nhau ra mắt lần này

Recommended posts for you