Voyage & Gourmet

Mortlach by Design: Hành trình duy mỹ cùng Sebastian ErraZuriz và Quách Thái Công

Năm 2023 đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình nghệ thuật đầy duy mỹ của Mortlach với định hướng Mortlach by Design. Thương hiệu whisky và 6 nghệ sĩ toàn cầu đã tạo nên các tác phẩm mang biểu tượng của sự chính xác, cầu toàn và độc nhất, được lấy cảm hứng từ 6 tĩnh đồng của nhà chưng cất của “Mãnh thú vùng Dufftown".

people person adult female woman male man blazer couch formal wear
Từ trái qua: Tác giả bài viết, NTK Sebastien Erranzuriz và NTK Quách Thái Công

Recommended posts for you