Voyage & Gourmet

#NganNgaVietNam - chiến dịch quảng bá du lịch thông qua âm nhạc truyền thống

Qua #NganNgaVietnam, TikTok mong muốn sẽ mang âm nhạc truyền thống đến gần hơn với người dùng, làm phong phú thêm những nội dung giải trí có giá trị tinh thần với cộng đồng.

person human
Chiến dịch #NganNgaVietNam được ra mắt tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 30/8/2022

Recommended posts for you