Voyage & Gourmet

Nova Hospitality - Thành viên mới nhất của hệ sinh thái NovaGroup

Ngày 29/09/2022 tại Novaland Gallery, Nova Hospitality, một thành viên của Nova Service, đã chính thức ra mắt và ký kết với 2 tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới là Accor và Marriott International.

water building hotel resort

Recommended posts for you