Voyage & Gourmet

Phải Xanh: Ghé thăm những trang trại hữu cơ hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam

Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên khắp Việt Nam đang nỗ lực hết mình để hạn chế sử dụng đồ nhựa, tận dụng nguồn năng lượng mặt trời và đồng thời hình thành các trang trại hữu cơ để vừa tạo ra nguồn thực phẩm sạch, vừa mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách.

field nature outdoors golf golf course sport

Recommended posts for you