Voyage & Gourmet

Phú Quốc - Thiên đường cho những “Modern Business Traveler”

Du lịch công tác (tên tiếng Anh là Business Travel) không phải một xu hướng mới mà đã xuất hiện từ khi con người biết đến những chuyến giao thương qua biển lớn hay đi buôn qua những cung đường dài xuyên lục địa. Tuy nhiên, hai năm Covid đã đem lại những thay đổi mạnh mẽ và thúc đẩy sự phát triển của nhiều xu hướng du lịch công tác mới.

clothing apparel person human hat sun hat
Ảnh: Thiên Minh

Recommended posts for you