Voyage & Gourmet

Regent Phú Quốc ra mắt nhà hàng tâm điểm OKU mang mỹ vị ẩm thực Nhật – Pháp

Khái niệm “Oku” trong tiếng Nhật có nghĩa là “bên trong” hoặc “trung tâm” và vì thế, nó còn mang ba nghĩa đen: riêng tư, thân mật và sâu sắc.

person human meal food dish

Tags

Recommended posts for you