Voyage & Gourmet

Những bài học thưởng thức từ huyền thoại giới whisky, Stephanie Macleod

Là người đầu tiên và duy nhất trên thế giới giành giải thưởng Master Blender danh giá trong 04 năm liên tiếp, Stephanie Macleod đã đến Việt Nam để chia sẻ và truyền cảm hứng về nghệ thuật thưởng thức những loại thức uống tinh hoa.

person human necklace accessories jewelry accessory finger clothing apparel

Recommended posts for you