Voyage & Gourmet

Tập đoàn Fusion công bố kế hoạch khai trương các khách sạn và giới thiệu thương hiệu mới

Các sự kiện khai trương khách sạn và ra mắt thương hiệu mới trong năm 2023 sẽ ghi dấu những mốc son mới trong chiến lược phát triển và mở rộng sự hiện diện của Tập đoàn Fusion tại Đông Nam Á. 

hotel resort summer plant chair villa floor chandelier pool flooring

Recommended posts for you