Voyage & Gourmet

Yumi Dương: “Tôi thích câu ‘work smart, not work hard’”

Yumi là một người đã sống ở rất nhiều nơi - có lúc do công việc, có lúc vì gia đình, hoặc chỉ đơn giản tự đi đó đi đây để tận hưởng cảm giác vui thích của việc xê dịch. Tuy cuộc sống ngày càng trở nên bận rộn với việc kinh doanh và cô con gái nhỏ, Yumi vẫn không hề ngừng những chuyến đi, mà ngược lại, còn tìm kiếm nhiều hơn những điểm đến có thể cho cô trải nghiệm 3 trong 1 - vừa nghỉ dưỡng, vừa làm việc, vừa có thời gian chất lượng cho gia đình!

clothing apparel sleeve home decor person human long sleeve

Tags

Recommended posts for you