Watches & Jewelry

1932: Một sự tôn vinh cho "Bijoux de Diamants" của Coco Chanel

Bộ sưu tập trang sức cao cấp mới của nhà mốt - "1932" kỷ niệm 90 năm “Bijoux de Diamants” của Gabrielle Chanel.

Recommended posts for you