Watches & Jewelry

Cách đeo trang sức to bản của thập niên 80 cho ngày đầu năm mới

Từ chiếc vòng chunky quá khổ cho đến những chuỗi vòng xếp chồng lên nhau, hàng loạt người nổi tiếng đều yêu thích xu hướng trang sức của thập niên 80 này. 

las vegas nevada blonde person woman adult female head face lipstick necklace accessories

Recommended posts for you