Watches & Jewelry

Dior Black Ultramatte - Viên kim cương đen mới nhất của Dior Joaillerie

Gặp gỡ nhà mốt La D de Dior Black Ultramatte của Dior. Với màu đen hoàn toàn, chiếc đồng hồ mới là bức tranh của sự tinh tế.

wristwatch

Recommended posts for you