Watches & Jewelry

Giờ đây, bạn có thể sở hữu trang sức được thiết kế riêng dựa trên NFT của Tiffany & Co.!

Mới đây, hãng kim hoàn danh tiếng đã ra mắt thẻ có giá 68.500 USD/chiếc, và đúc mặt dây chuyền cho những người có thẻ dựa trên CryptoPunks mà họ sở hữu. Hoạt động này mang tên là NFTiff, bước đột phá đầu tiên của Tiffany & Co. vào thế giới NFT!

pendant

Recommended posts for you