Watches & Jewelry

L'OFFICIEL Jewelry Special Issue: Những hóa thân của Bulgari Serpenti Viper

Đôi khi tiến về phía trước lại là quay về những điều cốt yếu. Đây là câu chuyện của bộ sưu tập trang sức Serpenti Viper, một chương mới đầy sức thôi miên trong cuộc phiêu lưu hấp dẫn của loài rắn đến từ Bulgari.

body part finger hand person adult female woman accessories

Recommended posts for you