Watches & Jewelry

Louis Vuitton tôn vinh dấu ấn Logomania với BST trang sức cao cấp Empreinte

Bộ sưu tập mới nhất của Louis Vuitton - Empreinte, vừa nhấn mạnh các mật mã biểu tượng đặc trưng, vừa làm mới những món đồ trang sức cao cấp huyền thoại.

person human finger

Recommended posts for you