Watches & Jewelry

Ngọc trai và những cách thức ứng dụng trong trang sức, trang phục

Với những chiếc vòng cổ Y2K của Vivienne Westwood, ngọc trai đang là xu hướng trang sức được ưa chuộng nhất, xâm chiếm không chỉ thế giới trang sức mà còn là thời trang!

person human necklace accessories jewelry accessory pendant

Recommended posts for you