Watches & Jewelry

Octo Roma Naturalia của Bvlgari - Khi tương lai và truyền thống hòa chung nhịp đập

Octo Roma Naturalia, một trong những chiếc đồng hồ được chế tác kỳ công nhất trên thế giới, mang đến chương mới cho ngành đồng hồ cao cấp: ứng dụng Maestria cho phép khách hàng tạo ra các tác phẩm riêng đậm cá tính và mang dấu ấn độc đáo của chủ nhân.
wristwatch

Tags

Recommended posts for you