Documentary

L'OFFICIEL CINEMATIC 2022: Trang phục của nữ chính

Nữ chính ở đây không chỉ là nữ chính trên màn ảnh, mà còn là nữ chính ngoài đời thật. Một loạt những người phụ nữ bạn đã, đang hoặc sẽ ngưỡng mộ.