Watches & Jewelry

Sang trọng có luôn đi đôi với cái giá đắt đỏ?

Trong việc định nghĩa lại sự sang trọng, các thương hiệu và người tiêu dùng đang xem xét nhiều hơn chi phí như một dấu hiệu đánh dấu chất lượng và tính độc quyền trong một sản phẩm - ngay cả kim cương.

Recommended posts for you