Watches & Jewelry

Trò chuyện cùng Gregory Hallak – Managing Director của Cartier Vietnam

Nhân dịp thương hiệu Cartier khánh thành boutique mới tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ ông Gregory Hallak – Managing Director của Cartier Vietnam để nói về tầm nhìn và phương hướng phát triển tiếp theo của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

lamp adult male man person chandelier indoors clothing coat

Recommended posts for you