Art & Design

Antonius Tin-Bui: “Nghệ thuật là tạo ra không gian mới, chứ không chỉ điền vào chỗ trống”

Từ văn hóa và lịch sử đầy biến động của Việt Nam, Antonius Tin-Bui học được bài học về sự tự do trong nghệ thuật và danh tính. Có lẽ bạn biết đến Antonius qua những bức chân dung bằng giấy cắt với độ chi tiết đáng kinh ngạc, nhưng nghệ sĩ còn thử nghiệm với  nghệ thuật trình diễn, hay gần đây nhất là drag. Dù hình thức là gì, những sáng tác của Antonius mang phong thái tự tin khó-thiết-lập-khó-đánh-sập, mang sắc màu của cộng đồng queer và bất chấp mọi thứ, mang đậm tinh thần Việt Nam.

portrait photography person finger dress formal wear woman adult female fashion

Recommended posts for you