Art & Design

Art Talk: Họa sĩ minh họa Châu Trọng Hiếu và sự quan sát không ngừng nghỉ

Họa sĩ minh họa Châu Trọng Hiếu nói về quá trình sáng tạo, cảm hứng nghệ thuật và những suy tưởng với nghề trong bài phỏng vấn độc quyền với L’Offciel Việt Nam.
person human clothing apparel shorts

Tags

Recommended posts for you